НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

ART NHG - АРТ НХГ е страница към официалния сайт на Национална художествена гимназия „Цанко Лавренов“, в която е представена част от творчеството на преподавателите и на ученици от всички специалности, които са участвали в изложби и конкурси. Гимназистите показват най-добрите си произведения, които са създали по време на петгодишното си обучение в Художествената гимназия.

Всички учители по специални предмети са утвърдени автори с богати творчески биографии и активна художествена дейност. От 2019 г. преподавателите организират общи експозиции под артистичното обединение "Collegium pro arte+".

При интерес от Ваша страна, можете да изпратите запитване от бутон "Съобщение", което ще видите до всяка творба.